Weranda w Jastarni

PROJEKTY

Weranda-Ògrodnica ulepsza się dla Państwa! Nieustannie poszukujemy sposobów na polepszenie jakości naszych usług, wdrażamy innowacyjne rozwiązania mające zmniejszać wpływ naszej działalności na środowisko naturalne, bierzemy udział w projektach mających podnosić naszą konkurencyjność, wydajność energetyczną i zapewnić zrównoważony rozwój naszej firmy.

Operacja pt.  Rozwój Kawiarni „Weranda”
mająca na celu poprawę rentowności, konkurencyjności oraz zrównoważonego rozwoju działalności gospodarczej, przy utrzymaniu istniejących miejsc pracy poprzez instalacje odnawialnych źródeł energii do dnia złożenia wniosku o płatność końcową, współfinansowana jest ześrodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

Instalujemy odnawialne źródła energii, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 wdrażanego przez Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką. Kliknij tutaj aby pobrać planszę informacyjną w formacie PDF.

Uzyskaliśmy subwencję finansową w ramach programu rządowego TARCZA FINANSOWA 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm, udzieloną przez PFR SA

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.

Zapraszamy!

Po najświeższe informacje zapraszamy na naszą stronę na Facebooku!